İNSAN KAYNAKLARI

Kızılbük GYO, insan kaynağını en büyük zenginliği olarak görmektedir. Bu doğrultuda tüm çalışanlarına kendilerini mesleki yönde eğitebilecekleri ve geliştirebilecekleri, karşılıklı güvene ve saygıya dayanan bir çalışma ortamı sunmaktadır.

Gelişim potansiyeli yüksek, işin gerektirdiği bilgi, beceri ve tecrübeye sahip, ahlaki değerleri ve etik ilkeleri benimsemiş, çevreye ve topluma karşı sorumlu bireylere fırsat eşitliği ilkesine göre yatırım yapan Kızılbük GYO, bünyesinde toplam 200 kişiyi istihdam etmektedir. Kızılbük GYO çalışanlarının yaş ortalaması 35’tir. Yeni kurulan bir şirket olmasına rağmen Kızılbük GYO’nun, Sinpaş GYO’daki uzun yıllara dayanan deneyimini buraya aktaran çok sayıda nitelikli çalışanı bulunmaktadır.

Kızılbük GYO’da işe alım süreçleri 3 aşamadan oluşmaktadır. İlk aşama olan mülakat, İnsan Kaynakları yetkilileri tarafından yapılmaktadır ve uygun bulunan adaylara kişilik envanteri uygulanmaktadır. Ardından ikinci aşamada bir mülakat daha yapılmaktadır. İkinci mülakat, adayın bağlı çalışacağı yönetici tarafından gerçekleştirilmektedir. Üçüncü aşamada olumlu bulunan adayların, daha önce çalıştığı firmalarla referans kontrolleri tamamlandıktan sonra, işe alım sürecinin tüm aşamalarına ilişkin rapor hazırlanarak ilgili departmanın en üst yöneticisinin değerlendirilmesine sunulmaktadır. Tüm aşamalar sonucunda, olumlu bulunan adaya İnsan Kaynakları Departmanı tarafından iş teklifi yapılmaktadır.

Kızılbük GYO’da yönetsel pozisyonlar için yapılacak işe alımlarda öncelikle iç kaynaklardan yararlanılması tercih edilmektedir. Bu tercih, çalışanımız için önemli kariyer fırsatları sağlamaktadır. Tüm çalışanlarımızın çalışma süreleri boyunca çeşitli eğitim programlarıyla mesleki ve kişisel gelişimleri desteklenmektedir. Ayrıca tüm çalışanlarımız için performans değerlendirmeleri yapılmaktadır. Performans değerlendirmeleri sonucunda yüksek not alan çalışanlarımız, çeşitli yöntemlerle ödüllendirilmektedir.

Çalışan memnuniyeti anketleri ile gözlemlenen çalışan bağlılık ve motivasyon düzeyi, Kızılbük GYO’da oldukça yüksektir. Şirketimizde aidiyete büyük önem verilmektedir. Bu doğrultuda çalışanlarımızla iletişimi arttırmak ve geri bildirimlerini almak üzere düzenli olarak uygun ortamlar oluşturulmaktadır.